Over de praktijk

 • “Zorgen doen we samen”

  Missie en Visie:

  Binnen de geaccrediteerde Huisartsenpraktijk Boer Balink streven we een hoog niveau van patiëntenzorg na, waarbij nadrukkelijk de patiënt centraal staat, maar alles in het kader van medisch noodzakelijk, ethisch verantwoord en economisch haalbaar geplaatst wordt.

  De praktijk onderschrijft de toekomstvisie door NHG en LHV geformuleerd:

  Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg.

  We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de zorg; Wij doen dit onder andere door middel van opleiden in de praktijk via het erkend leerbedrijf Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 • Voor psychologische vraagstukken en psychische problematiek bestaat de mogelijkheid binnen Boer Balink hulp te krijgen, ook voor kinderen en jeugd.

  Als Praktijk Ondersteuner Huisartsen voor de Geestelijke GezondheidsZorg werken Mw. R Rouwenhorst, POH-GGZ en Dhr. R.A. Storck, psycholoog, parttime bij ons.
  De huisarts kan u doorverwijzen, of met hen overleggen.

  Wij organiseren ook regelmatig cursussen met als doel communicatie en zelfvertrouwen te verbeteren.

 • Compliment?
  Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag.


  Klacht
  Bent u niet tevreden, horen we het graag. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden om het ons kenbaar te maken

  • Mondeling melden bij de balie, indien gewenst ontvangen we u in een spreekkamer om naar uw verhaal te luisteren en hierover in gesprek te gaan
  • Telefonisch contact leggen met de praktijk.
  • Door middel van uw klacht middels een e-consult op MijnGezondheid.net. U kunt hierbij inloggen met uw DigiD.
  • Gesprek met de praktijkmanager van Boer Balink, dit kan op de huisartsenpraktijk.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Wij zijn aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).
  De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht aanvragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 • Toestemmingsformulier voor het electronisch uitwisselen van uw medische gegevens:
  Online toestemmingsformulier
  Schriftelijk toestemmingsformulier


  Wilsbeschikking

  In een wilsverklaring of wilsbeschikking legt u medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast. U kunt hierin aangeven onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan. Voorbeelden zijn het toedienen van voedsel of medicatie en reanimatie. Het gaat om situaties waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts.

  U kunt zelf een wilsbeschikking opstellen of een standaard wilsbeschikking gebruiken.

  Bespreek uw wilsbeschikking altijd met uw huisarts. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

  Hierbij een voorbeeld van een wilsbeschikking: Schriftelijke Wilsbeschikking


  Patiëntenenquête

  Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over hoe uw huisarts werkt en over de gang van zaken in uw huisartsenpraktijk. U kunt een aantal aspecten daarvan goed beoordelen en uw mening daarover is voor ons van belang. Antwoord in alle gevallen zo eerlijk mogelijk, dat is in het belang van de praktijk. De vragenlijst is anoniem. Het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

  Vragenlijsten worden anoniem verwerkt. S.v.p. geen gezondheidsklachten- en/of persoonlijke gegevens opnemen.

  Vragenlijst voor patiënten van Dr. van de Linde

  Vragenlijst voor patiënten van Dr. Hansmann

  Vragenlijst voor patiënten van Dr. Struijk

  Vragenlijst over huisartsenpraktijk Boer Balink


  Geneeskundige verklaring

  Uw behandelend arts kan en mag over u geen geneeskundige verklaring afgeven. Alleen een onafhankelijke arts kan een dergelijke verklaring maken. Wel kunnen wij feitelijke informatie verschaffen maar alleen met uw toestemming.

  Lees hier de toelichting: Geneeskundige verklaring KNMG


  Schengenverklaring

  Voor reizen van maximaal 30 dagen naar een land binnen het Schengengebied, vraagt u een Schengenverklaring aan.
  Voor meer informatie gaat u naar https://www.hetcak.nl/

  Schengenverklaring