Praktijkinformatie

 • Tussen 8.00 en 10.30 uur kunt u bellen voor een afspraak.

  Een consult is een afspraak van 15 minuten. Er is een afspraak spreekuur van 8.00 tot 10.30 uur en van 14.30 tot 16.00 uur. De assistente zal de reden van de afspraak vragen, dit om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en de urgentie van de klachten in te schatten.

  Gemiddeld duurt een afspraak 15 minuten. Als u meerdere vragen heeft, met meerdere personen komt, een langer gesprek wilt of een kleine chirurgische ingreep moet ondergaan, hebt u waarschijnlijk meer tijd nodig. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden. Bij de praktijkverpleegkundige duurt een afspraak gemiddeld 20 tot 40 minuten. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.

 • Uw medische gegevens elektronisch uitwisselen? Alleen met uw toestemming!

  Gaat u akkoord met het beschikbaar stellen van medische gegevens in het kader van uw behandeling?

  Klik hier om uw toestemmingsformulier online in te vullen

  Ook kunt u het toestemmingsformulier handmatig invullen en ondertekend afgeven aan de balie.

  Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.vzvz.nl

 • De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.

  Voor spoedeisende klachten die niet tot de volgende dag kunnen wachten, kunt u terecht bij:

  Huisartsenpost Oost Achterhoek, tel. 085 – 079 1112

  Beatrixpark 1

  7101 BN Winterswijk

  Huisartsenpraktijk Oost-Achterhoek

 • Mocht u om medische redenen niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts naar u toekomen.

  U kunt tussen 8.00 en 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.

 • Wij gaan respectvol met elkaar en onze patiënten om. Dat verlangen we ook van u.

  Enkele regels:

  • Geen geweld! Daarmee bedoelen we ook iemand afschrikken, lastig vallen, bang maken, bedreigen of afpersen.
  • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag van (seksuele getinte) aard waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
  • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
  • Gebruik van alcohol en drugs zijn in onze praktijk niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw worden geweigerd.

  Huisartsen en medewerkers Huisartsenpraktijk Boer Balink

 • Indien u nog geen huisarts heeft in Winterswijk kunt u telefonisch contact met de praktijk opnemen om u bij ons in te schrijven.

 • Voor een rijbewijskeuring kunt u terecht bij één van onze huisartsen maar niet bij uw eigen huisarts.

  U kunt hiervoor een afspraak bij de assistente.

  Belangrijk om mee te nemen:

  • Formulieren van het CBR
  • Ochtendurine (in koelkast bewaren)

  Aan de keuring zijn kosten verbonden die u bij de assistente kunt voldoen.

 • Om telefonisch contact te hebben met uw huisarts, voor een uitslag of kort overleg, kunt u tussen 9.00 en 10.30 met de assistente bellen.

  De assistente kan vragen waar het overleg over gaat of kijken of de uitslag binnen is.

  Daarna wordt er een notitie voor de huisarts gemaakt die dezelfde dag terug belt.

 • Urine voor onderzoek van urineweginfectie, graag zo vers mogelijk, koel bewaren en binnen 2 uur na lozing brengen tussen 08.00 en 10.30 uur.
  Het is fijn als u belt voordat u de urine inlevert om te vermelden wat u klachten zijn/waarvoor u urine inlevert. Lukt dit niet liggen er briefjes op de balie met vragen die u kunt beantwoorden.

  Na 14.00 uur kunt u bellen voor de uitslag.

 • In een wilsverklaring of wilsbeschikking legt u medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast. U kunt hierin aangeven onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan. Voorbeelden zijn het toedienen van voedsel of medicatie en reanimatie. Het gaat om situaties waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts.

  U kunt zelf een wilsbeschikking opstellen of een standaard wilsbeschikking gebruiken. Bespreek uw wilsbeschikking altijd met uw huisarts. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

  Hierbij een voorbeeld van een wilsbeschikking: Schriftelijke Wilsbeschikking